Ταυτότητα επιχείρησης

  • Επωνυμία ( SOVRAKOFANELA IKE )
  • ΑΦΜ ( 801405200 )
  • ΔΟΥ ( Ά ΠΑΤΡΩΝ )
  • Έδρα ( ΜΟΥΡΟΥΖΗ 3, ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΔΑ )
  • Αριθμό ΓΕΜΗ ( 156112516000  )